TERAPIAS-TERAPIAK

Desde Vaivén y La Pavana nos complacemos en presentaros Terapias. Hemos elegido el texto de Christopher Durang por ser una celebridad en el panorama teatral contemporáneo y todo un referente en el campo de la comedia

Durang ha sido identificado con Woody Allen, por su lucidez, ácido sentido del humor, capacidad para hablar de temas universales como el amor y el sexo de manera desenfadada y profunda a la vez.

Estamos ante una comedia disparatada que emana vulnerabilidad. Los personajes intentan encontrar su equilibrio emocional desde su propia fragilidad y establecer vínculos que les hagan menos dependientes, pero en el camino tropiezan torpemente.

Buscan su identidad sexual, su alter ego afectivo, intentan salir de círculos viciados y se refugian en terapias absurdas y terapeutas chiflados y sin escrúpulos que necesitan tratamiento más que ellos mismos.

TERAPIAS  nos acerca por momentos a un humor absurdo desde un ritmo vertiginoso y trepidante.

 El director dice:

Christopher Durang es, probablemente, el dramaturgo norteamericano más conocido y representado de su generación. A mi modo de ver marcó el tono de una hornada de escritores brillante y espontánea. Es también el sueño de todo psicoanalista: un niño creativo con la infancia devastada que utiliza la dramaturgia como terapia. Si Durang como autor fuera un animal, seguramente sería una abeja. Durang pica, sí. Pero cada vez que lo hace, se deja las tripas detrás. Y lo más característico de su trabajo es que cuanto más dolor parece haber en su obra, más humor existe también. Tras un encuentro personal en Nueva York, me di cuenta que nos une una visión común del teatro: los dos somos tan serios en nuestra visión de la vida que no podemos evitar reírnos de ella.

Terapias fue estrenada originalmente con Sigourney Weaver en el papel femenino protagonista y llevada al cine por Robert Altman en 1986. Se centra una vez más en la búsqueda de identidad de sus protagonistas para mostrarnos el absurdo a pie de calle. Sus dos protagonistas se encuentran y desencuentran entre consultas psiquiátricas y restaurantes poblados por individuos que, aunque desquiciados, nos son perfectamente reconocibles en el aquí y ahora. Seis actores que dan vida a esta alocada comedia con tanto que deber a los hermanos Marx, donde las situaciones van de lo inesperado a lo imprevisible.  Terapias es una gran comedia, y además creo que es también una singular historia de amor.

Rafael Calatayud

Vaivén eta La Pavanak atseginez aurkeztu nahi dizuegu Terapiak. Christopher Durang egilea aukeratu dugu gaur egungo antzerkiaren kontestuan oso entzutetsua delako, komediaren alorrean erreferentzia handia.

Christopher Durang Woody Allenekin parekatu izan da bere argitasuna eta umore mikatzagatik, unibertsalak diren gaiak modu ozar eta sakonean lantzen baititu: sexua eta maitasuna.

Hauskortasuna darion komedia ero baten aurrean gaude. Pertsonaia bakoitza oreka emozionala bilatzen saiatzen da bere apurkortasunetik eta hain menpeko ez izateko harremanak sortzen saiatuko dira, bidean estropezu bat baina gehiago eginik.

Euren identitate sexualaren bila dabiltza, euren alter ego afektiboa, biziaturik dauden borobiletatik irteten saiatuko dira eta zentzu gabeko terapietan babestuko dira, terpeuta eroak eta eskrupulurik gabekoak hauek, benetan terapiaren beharra azken hauek behar dutela agerikoa izanik.

TERAPIAKek une batzuetan absurdozko umorera garamatza erritmo azkar eta zirraragarri baten bitartez.

Zuzendariak dio:

Christopher Durang, seguruenik, Ipar Ameriketako bere belaunaldiko dramaturgorik ezagunena da. Nire iritziz bikaina eta espontaneoa izan zen idazle labealdi baten tonua ezarri zuen. Psikoanalista ororen ametsa ere bada:  dramaturgia bere terapiarako erabiltzen duen sormen handiko haur bat. Durang, autore bezala animalia bat balitz ziurrenik erle bat izango litzateke. Durangek koxk egiten du, bai. Baina egiten duen bakoitzeko tripak uzten ditu atzekaldean. Eta bere lanaren bereizgarrietako bat da zenbat eta oinaze gehiago ageri, orduan eta umore gehiago ikusten da emaitza bezala.New Yorken pertsonalki topo egin ondoren; antzerkiaz dugun ikuspegi komun batek lotzen gaituela antzeman nuen: hain gara serioak bizitza ikusteko moduan, ezin baitugu barre baino egin bere kolkotik.

Terapias nire ustez, publikoari errezen iristen zaion lana du eta beraz, ezagunena. Jatorrian Sigourney Weaverrek estreinatu zuen emakumezko protagonistaren papera eginez eta zinemara Robert Altmanek eraman zuen 1986an. Berriz ere bere protagonisten identitatearen bilaketa da lanaren  bizkar hezurra, baina bazterra utzi ditu hain ohikoak dituen unibertso irrealak, absurdoa agunerokotasunean isladatuz.Bi protagonistek topo eta ihes egingo dute sikiatren kontsultetan, edota jatetxe berezietan, bere onetik irtenda dabiltzan pertsonaiak dabiltza bertan, orain eta hemen ezagunak egingo zaizkigun pertsonaiak. Sei aktorek piztuko dute komedia zinez ero hau, Marx anaiei ere hainbeste zor diena, egoerak ez baitira espero direnak, susma daitezkeenak. Proposamen eszenikoa espacio bakarrekoa da, giro desberdinak argiztapenak zehaztuko baititu, hórrela pertsonaiak dabiltzan mundo kaotikoa isladatuko duen espazioa azpimarratuz. Laburbilduz, Terapias komedia eder bat da eta halaber, maitasun istorio bitxi bat ere bada.

Rafael Calatayud